Plano-convexe lens van laserkwaliteit: eigenschappen en prestaties

Jiujon-opticais een bedrijf dat gespecialiseerd is in optische componenten en systemen voor verschillende toepassingen, zoals laser, beeldvorming, microscopie en spectroscopie.Eén van de producten die Jiujon Optics aanbiedt is dePlano-convexe lens van laserkwaliteit, dit zijn hoogwaardige lenzen die zijn ontworpen voor het besturen van laserstralen in verschillende lasersystemen.Deze lenzen zijn gemaakt van UV-gefuseerd silica, een materiaal met uitstekende optische eigenschappen, zoals hoge transmissie, lage absorptie, lage thermische uitzetting en hoge weerstand tegen thermische schokken.De Plano-Convexe-Lens van laserkwaliteit heeft een plano-convexe vorm, wat betekent dat het ene oppervlak van de lens vlak is en het andere oppervlak gebogen is.Door deze vorm kan de lens een laserstraal convergeren of divergeren, afhankelijk van de oriëntatie van de lens.De Plano-Convex-Lens van laserkwaliteit hebben ook een antireflecterende coating, die de reflectie van licht van de lensoppervlakken vermindert en de transmissie van licht door de lens verhoogt.De Plano-Convex-Lens van laserkwaliteit hebben de volgende specificaties:

• Substraat: UV-gesmolten silica

• Dimensionale tolerantie: -0,1 mm

• Diktetolerantie: ±0,05 mm

• Oppervlaktevlakheid: 1 (0,5) @ 632,8 nm

• Oppervlaktekwaliteit: 40/20

• Randen: geslepen, max. 0,3 mm.Afschuining over de volledige breedte

• Helder diafragma: 90%

• Centreren: <1′

• Coating: Rabs<0,25% bij ontwerpgolflengte

• Schadedrempel: 532 nm: 10 J/cm², 10 ns puls, 1064 nm: 10 J/cm², 10 ns puls

In dit artikel beschrijven we de gedetailleerde producteigenschappen en prestaties van de Plano-Convex-Lens van laserkwaliteit, en hoe deze in verschillende lasertoepassingen kunnen worden gebruikt.

Producteigenschappen

De Plano-Convex-Lens van laserkwaliteit heeft de volgende producteigenschappen:

• Substraat: Het substraat van de Plano-Convex-Lens van laserkwaliteit is UV-gefuseerd silica, een soort glas dat wordt gemaakt door zeer zuiver silicazand te smelten en het vervolgens snel af te koelen.UV-gesmolten silica heeft verschillende voordelen ten opzichte van andere glassoorten, zoals BK7 of borosilicaatglas, voor lasertoepassingen.UV-gesmolten silica heeft een hoog transmissiebereik, van het ultraviolette tot het nabij-infrarode gebied, waardoor het geschikt is voor laserlicht met verschillende golflengten.UV-gesmolten silica heeft ook een lage absorptiecoëfficiënt, wat betekent dat het niet veel licht en warmte van de laserstraal absorbeert, waardoor thermische effecten zoals lensvervorming of schade worden voorkomen.UV-gesmolten silica heeft ook een lage thermische uitzettingscoëfficiënt, wat betekent dat het zijn vorm of grootte niet significant verandert bij blootstelling aan temperatuurveranderingen, waardoor de stabiliteit en nauwkeurigheid van de lens wordt gegarandeerd.UV-gesmolten silica heeft ook een hoge weerstand tegen thermische schokken, wat betekent dat het snelle temperatuurschommelingen kan weerstaan ​​zonder te barsten of te breken, waardoor de duurzaamheid en betrouwbaarheid van de lens wordt vergroot.

• Dimensionale tolerantie: De dimensionele tolerantie van de Plano-Convex-Lens van laserkwaliteit is -0,1 mm, wat betekent dat de diameter van de lens tot 0,1 mm kan afwijken van de nominale waarde.De maattolerantie is belangrijk om de pasvorm en uitlijning van de lens in het optische systeem te garanderen, evenals de consistentie en herhaalbaarheid van de lensprestaties.Een kleine maattolerantie duidt op een hoog niveau van precisie en kwaliteit in het lensproductieproces, wat essentieel is voor lasertoepassingen.

• Diktetolerantie: De diktetolerantie van de Plano-Convex-Lens van laserkwaliteit bedraagt ​​±0,05 mm, wat betekent dat de dikte van de lens tot 0,05 mm kan afwijken van de nominale waarde.De diktetolerantie is belangrijk voor het waarborgen van de brandpuntsafstand en het optische vermogen van de lens, evenals de aberraties en de beeldkwaliteit van de lens.Een kleine diktetolerantie duidt op een hoog niveau van precisie en kwaliteit in het lensproductieproces, wat essentieel is voor lasertoepassingen.

• Oppervlaktevlakheid: De oppervlaktevlakheid van de Plano-Convex-Lens van laserkwaliteit is 1 (0,5) bij 632,8 nm, wat betekent dat de afwijking van het platte oppervlak van de lens ten opzichte van een perfect vlak minder dan 1 (0,5) golflengte van licht bij 632,8 nm.De vlakheid van het oppervlak is belangrijk voor het waarborgen van de kwaliteit en de uniformiteit van de laserstraal, evenals voor de aberraties en de beeldkwaliteit van de lens.Een hoge vlakheid van het oppervlak duidt op een hoge mate van precisie en kwaliteit in het lenspolijstproces, wat essentieel is voor lasertoepassingen.

• Oppervlaktekwaliteit: De oppervlaktekwaliteit van de Plano-Convex-Lens van laserkwaliteit is 40/20, wat betekent dat het aantal en de grootte van de oppervlaktedefecten, zoals krassen en groeven, binnen de limieten liggen die zijn gespecificeerd door de MIL-PRF -13830B standaard.De oppervlaktekwaliteit is belangrijk voor het waarborgen van de kwaliteit en de uniformiteit van de laserstraal, evenals voor de duurzaamheid en betrouwbaarheid van de lens.Een hoge oppervlaktekwaliteit duidt op een hoog niveau van precisie en kwaliteit in het lenspolijstproces, wat essentieel is voor lasertoepassingen.

• Randen: De randen van de Plano-Convex-Lens van laserkwaliteit zijn geslepen, wat betekent dat ze door een mechanisch proces glad en afgerond zijn.De randen hebben ook een maximale dikte van 0,3 mm.afschuining over de volledige breedte, wat betekent dat ze langs de rand een kleine hoek hebben uitgesneden om de scherpte en de spanningsconcentratie te verminderen.De randen zijn belangrijk voor het garanderen van de veiligheid en het hanteren van de lens, evenals voor de mechanische sterkte en de stabiliteit van de lens.Een gladde en afgeschuinde rand duidt op een hoge mate van precisie en kwaliteit in het lensproductieproces, wat essentieel is voor lasertoepassingen.

• Helder diafragma: Het heldere diafragma van de Plano-Convex-Lens van laserkwaliteit is 90%, wat betekent dat 90% van de diameter van de lens vrij is van obstakels of defecten die de transmissie of de kwaliteit van de laserstraal kunnen beïnvloeden .Het heldere diafragma is belangrijk voor het garanderen van de efficiëntie en de prestaties van de lens, evenals voor de aberraties en de beeldkwaliteit van de lens.Een hoog helder diafragma duidt op een hoog niveau van precisie en kwaliteit in het lensproductieproces, wat essentieel is voor lasertoepassingen.

• Centreren: De centrering van de Plano-Convex-Lens van laserkwaliteit is <1′, wat betekent dat de afwijking van de optische as van de lens ten opzichte van de mechanische as van de lens minder dan 1 boogminuut bedraagt.De centrering is belangrijk voor het waarborgen van de uitlijning en nauwkeurigheid van de lens in het optische systeem, evenals de aberraties en de beeldkwaliteit van de lens.Een hoge centrering duidt op een hoog niveau van precisie en kwaliteit in het lensproductieproces, wat essentieel is voor lasertoepassingen.

• Coating: De coating van de Plano-Convex-Lens van laserkwaliteit is Rabs<0,25% bij ontwerpgolflengte, wat betekent dat de reflectie van de lensoppervlakken minder dan 0,25% bedraagt ​​bij de ontwerpgolflengte van de laserstraal.De coating is een antireflecterende (AR) coating, een dunne laag materiaal die op de lensoppervlakken wordt aangebracht om de reflectie van licht te verminderen en de lichttransmissie te vergroten.De coating is belangrijk om de efficiëntie en de prestaties van de lens te garanderen, evenals de duurzaamheid en betrouwbaarheid van de lens.Een lage reflectie en een hoge transmissie duiden op een hoge mate van precisie en kwaliteit in het lenscoatingproces, wat essentieel is voor lasertoepassingen.

• Schadedrempel: De schadedrempel van de Plano-Convex-Lens van laserkwaliteit is 532 nm: 10 J/cm², 10 ns puls en 1064 nm: 10 J/cm², 10 ns puls, wat betekent dat de maximale hoeveelheid laserenergie dat de lens kan weerstaan ​​zonder beschadigd te raken, is 10 joule per vierkante centimeter voor een puls van 10 nanoseconden bij golflengten van 532 nm en 1064 nm.De schadedrempel is belangrijk voor het garanderen van de veiligheid en betrouwbaarheid van de lens, evenals voor de kwaliteit en uniformiteit van de laserstraal.Een hoge schadedrempel duidt op een hoge mate van weerstand en duurzaamheid van het lensmateriaal en de coating, wat essentieel is voor lasertoepassingen.

De Laser Grade Plano-Convex-Lens heeft uitstekende producteigenschappen, waardoor ze geschikt zijn voor diverse lasertoepassingen.

Productprestaties

De Plano-Convex-Lens van laserkwaliteit heeft de volgende productprestaties:

• Convergentie en divergentie: De Plano-Convex-Lens van laserkwaliteit kunnen een laserstraal convergeren of divergeren, afhankelijk van de oriëntatie van de lens.Het convexe oppervlak van de lens wordt gebruikt om te convergeren, terwijl het vlakke oppervlak vlak is en de laserstraal niet significant beïnvloedt.De convergentie of divergentie van de laserstraal wordt bepaald door de brandpuntsafstand en de positie van de lens ten opzichte van de laserbron en het doel.De brandpuntsafstand van de lens is de afstand van de lens tot het punt waar de laserstraal convergeert naar een punt, ook wel het brandpunt genoemd.De positie van de lens is de afstand van de lens tot de laserbron of het doel, wat de grootte en de vorm van de laserstraal beïnvloedt.Door de brandpuntsafstand en de positie van de lens aan te passen, kan de Plano-Convex-Lens van laserkwaliteit verschillende effecten bereiken, zoals bundelvorming, collimatie en scherpstelling.Beam shaping is het proces waarbij het dwarsdoorsnedeprofiel van de laserstraal wordt gewijzigd, bijvoorbeeld van een cirkelvormige naar een rechthoekige vorm.Collimatie is het proces waarbij de laserstraal parallel en uniform wordt gemaakt, zonder enige divergentie of convergentie.Focusseren is het proces waarbij de laserstraal op een klein plekje wordt geconcentreerd, waardoor de intensiteit en kracht ervan toeneemt.De Plano-Convex-Lens van laserkwaliteit kan deze functies met hoge precisie en efficiëntie uitvoeren, waardoor de kwaliteit en de prestaties van het lasersysteem worden verbeterd.

• Aberraties en beeldkwaliteit: De plano-convexe lens van laserkwaliteit heeft het vermogen om de aberraties te corrigeren of te minimaliseren en de beeldkwaliteit van de laserstraal te verbeteren, afhankelijk van het ontwerp en de kwaliteit van de lens.Aberraties zijn de afwijkingen van de laserstraal van het ideale of verwachte gedrag, zoals sferische aberratie, coma, astigmatisme, vervorming en chromatische aberratie.Deze afwijkingen kunnen de kwaliteit en de uniformiteit van de laserstraal beïnvloeden, waardoor vervaging, vervorming of kleurranden ontstaan.Beeldkwaliteit is de maatstaf voor hoe goed de lens de details en het contrast van de laserstraal kan reproduceren, zoals resolutie, modulatieoverdrachtsfunctie en contrastverhouding.Deze beeldkwaliteitsparameters kunnen de nauwkeurigheid en helderheid van de laserstraal beïnvloeden, vooral voor toepassingen waarbij beeldvorming of detectie betrokken is.De Plano-Convex-Lens van laserkwaliteit kan de aberraties corrigeren of minimaliseren en de beeldkwaliteit van de laserstraal verbeteren, door gebruik te maken van hoogwaardige materialen, nauwkeurige productieprocessen en optimale lensontwerpen, waardoor de best mogelijke prestaties van het lasersysteem worden gegarandeerd.

De Plano-Convex-Lens van laserkwaliteit hebben uitstekende productprestaties, die de rijervaring en tevredenheid van de bestuurder verbeteren.

Conclusie

De Laser Grade Plano-Convex-Lens is een opmerkelijk product dat laserstralen in verschillende lasersystemen kan controleren.Deze lenzen zijn ontworpen en vervaardigd door Jiujon Optics, een bedrijf dat gespecialiseerd is in optische componenten en systemen voor verschillende toepassingen.De Plano-Convex-Lens van laserkwaliteit zijn gemaakt van UV-gefuseerd silica, een hoogwaardig materiaal dat veel voordelen biedt ten opzichte van conventionele gegoten wielen.De Plano-Convexe-Lens van laserkwaliteit heeft een plano-convexe vorm, waardoor de lens een laserstraal kan convergeren of divergeren, afhankelijk van de oriëntatie van de lens.De Plano-Convex-Lens van laserkwaliteit hebben ook een antireflecterende coating, die de reflectie van licht van de lensoppervlakken vermindert en de transmissie van licht door de lens verhoogt.De Plano-Convex-Lens van laserkwaliteit hebben uitstekende producteigenschappen, zoals substraat, maattolerantie, diktetolerantie, vlakheid van het oppervlak, oppervlaktekwaliteit, randen, vrije opening, centrering, coating en schadedrempel, waardoor ze geschikt zijn voor verschillende lasertoepassingen .De Plano-Convex-Lens van laserkwaliteit hebben ook uitstekende productprestaties, zoals convergentie en divergentie, aberraties en beeldkwaliteit, die de kwaliteit en de prestaties van het lasersysteem verbeteren.De Plano-Convex-Lens van laserkwaliteit is een onmisbaar product voor laserliefhebbers en individuen die hun lasersysteem naar een nieuw niveau van uitmuntendheid willen tillen.

Als u geïnteresseerd bent in het bestellen van de Plano-Convex-Lens van laserkwaliteit, kunt u de Jiujon Optics-website bezoeken voor meer informatie.U kunt ook andere producten en ontwerpen van Jiujon Optics bekijken, zoals deBreedband AR-gecoate achromatische lenzenen deRonde en rechthoekige cilinderlenzen, die ook verkrijgbaar zijn in verschillende maten en coatings.Jiujon Optics is een betrouwbaar en gerenommeerd bedrijf dat hoogwaardige en betaalbare optische componenten en systemen aanbiedt voor diverse toepassingen.

Bestel nu en geniet van de voordelen van de lasergrade Plano-Convex-LensNeem contact met ons op:

E-mail:sales99@jiujon.com

WhatsApp: +8618952424582

Plano-convexe lens


Posttijd: 27 december 2023